Deelnemersreglement Move4AIR 2021

Deelnemersreglement Move4AIR Happy Fit Flow

Algemeen

 1. Move4AIR is een initiatief van Stichting Skate4AIR. 
 2. Het doel van Move4AIR is, hoofdzakelijk door middel van virtuele Challenges, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte Cystic Fibrosis. 
 3. De Move4AIR Happy Fit Flow vindt plaats van 20 februari t/m 21 maart 2021. 
 4. Inschrijven voor de Move4AIR Happy Fit Flow is mogelijk als individu voor één van de Challenges in diverse sporten. De uitdaging voor de deelnemers aan de Happy Fit Flow is om gedurende vier weken (30 dagen) het doel van de Challenge te behalen door op eigen initiatief te sporten. 
 5. Door inschrijving voor Move4AIR gaat de deelnemer automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. 
 6. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij zorgt voor een sponsoropbrengst van minimaal € 25. Van teams (2 personen) wordt verwacht dat zij zorgen voor een minimale sponsoropbrengst van € 50 per team. Iedere deelnemer stelt zich met de inschrijving garant voor betaling van dat bedrag. 
 7. Iedere deelnemer stelt zich met de inschrijving garant voor betaling van dat bedrag. 
 8. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Move4AIR, zonder daarvoor een vergoeding te kunnen claimen.  

Inschrijving

 1. Deelname aan Move4AIR is kosteloos. 
 2. Deelnemers kunnen een Move4AIR sportshirt bestellen voor € 16 inclusief verzending. Indien een deelnemer het sportshirt heeft aangeschaft en daarna 3 andere deelnemers aandraagt, dan wordt een bedrag van € 16 gerestitueerd.
 3. Het recht op inschrijving is niet aan enige leeftijd gebonden. Voor kinderen van 13 jaar en ouder gaat de inschrijving hetzelfde als voor volwassenen.
 4. Deelnemers van 12 jaar en jonger kunnen alleen meedoen met toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers die verklaren het Deelnemersreglement te hebben bekeken en ermee te hebben ingestemd. Zij mogen geen Strava account aanmaken en geen gebruik maken van Challenge Hound conform (internationale) regelgeving. Inschrijving gaat voor deze deelnemers als volgt. Zij schrijven zich met toestemming van hun ouders in via de Move4AIR site en maken een actiepagina aan. Daarmee is de inschrijving compleet. Om de voortgang van de Challenge bij te houden vragen wij wekelijks (uiterlijk donderdag 18.00 uur) de afgelegde kilometers door te geven via info@move4air.nl.
 5. Deelname is definitief na het invullen en ondertekening van het inschrijfformulier. Door de inschrijving voor Move4AIR accepteert de deelnemer automatisch de bepalingen van dit Deelnemersreglement. Tijdens de inschrijfprocedure wordt gevraagd hiervoor akkoord te geven. 
 6. Voor deelname dient de deelnemer een account via de Strava App aan te maken en hiermee gaat de deelnemer akkoord met de Servicevoorwaarden van Strava (https://www.strava.com/legal/terms). Dit staat los van de inschrijving via de website van Move4AIR. Deelnemers van 12 jaar en jonger mogen geen Strava account aanmaken en geen gebruik maken van Challenge Hound conform (internationale) regelgeving. Inschrijving gaat voor deze deelnemers zoals onder lid 3 omschreven.  
 7. Voor deelname dient de deelnemer in te loggen bij Challenge Hound en hiermee gaat de deelnemer akkoord met de Servicevoorwaarden van Challenge Hound (https://www.challengehound.com/terms). Dit staat los van de inschrijving via de website van Move4AIR.

Challenges: spelregels en veiligheid

 1. Deelname aan een Challenge is voor eigen risico.
 2. Deelnemers houden zich tijdens het sporten aan de door de RIVM gestelde maatregelen, de zogenaamde 'corona spelregels’. Dit zijn o.a. de overheidsmaatregelen m.b.t. social distancing en grootte van groepen. Voor zolang deze geldend zijn.
 3. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname zware eisen kan stellen aan hun fysieke en mentale conditie. Met de inschrijving verklaart de deelnemer dat hij in staat is deel te nemen aan de Challenge en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid. Voor de zwaardere Challenges adviseert Move4AIR de deelnemers tevoren een sportmedische keuring te ondergaan. Deelnemers kunnen hiervoor onder meer terecht bij een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) in hun omgeving.
 4. Deelnemers respecteren andere sporters, natuur en milieu
 5. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid. In het kader van deze veiligheid is het dragen van een helm verplicht tijdens het fietsen, schaatsen en skeeleren. Aanbevolen wordt het dragen van knie-, pols- en overige bescherming tijdens het schaatsen en skeeleren. 

Aansprakelijkheid organisatie

 1. Deelname aan een Challenge geschiedt voor eigen risico. Skate4AIR noch de organisatie van Move4AIR (hierna tezamen Skate4AIR) aanvaardt enige aansprakelijkheid voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 2. De deelnemer vrijwaart Skate4AIR voor schade die Skate4AIR of derden mochten lijden als gevolg van een aan hem toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot deelname aan de Challenge. 
 3. Skate4AIR accepteert geen aansprakelijkheid wanneer de Move4AIR Challenges door overmacht, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, beperkende maatregelen rondom het coronavirus en overlijden (van bijv. deelnemer of iemand van Organisatie) wordt afgelast. Betaalde sponsoropbrengsten worden in deze gevallen niet geretourneerd.
 4. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een adequate verzekering voor deelname aan de Challenges. De deelnemer dient ook afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor de onder lid 2 bedoelde schade.
 5. Dit Deelnemersreglement wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Skate4AIR en de deelnemer zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

 

 

Downloads

Deelnemersreglement Deelnemersreglement Reglement